Tin thương hiệu

Một số ý tưởng thiết kế Brochure cho năm 2014

Cập nhật: 25/06/2014

Hiện nay Brochure là một công cụ tiếp thị quảng cáo quan trọng và mang tính phổ biến. Nó có tác động thúc đẩy sự thành công của các chiến dịch quảng cáo cũng như góp phần không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh của công ty. Xu hướng thiết kế sáng tạo Brochure hiện nay luôn luôn thay đổi và ngày một đa dạng hơn về màu sắc cũng như kiểu dáng. Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.

 
Để thiết kế được Brochure người thiết kế phải có khuynh hướng hiện thực hóa những thông điệp và mục tiêu thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng bằng khả năng của mình. Họ phải nắm rõ những ưu, nhược điểm của công ty khi thiết kế để có thể chọn ra những hình ảnh biểu đạt được ý nghĩa cần thiết, và làm nổi bật được những thông tin quan trọng cần truyền tải. Nhằm mục đích truyền tải nội dung một cách rõ ràng nhất những thông tin quảng cáo, chủ đề được thể hiện trong thiết kếBrochurecũng như vai trò và mục tiêu cần hướng đến. Khi thiết kế Brochure cho một công ty hay tổ chức mỗi nhà thiết kế đều mang trong mình những trọng trách quan trọng.
 
Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra 21 ý tưởng thiết kế Brochure cho năm 2014. Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure  và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 

 
1. Black Modern Brochure
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-Để thiết kế được Brochure người thiết kế phải có khuynh hướng hiện thực hóa những thông điệp và mục tiêu thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng bằng khả năng của mình. Họ phải nắm rõ những ưu, nhược điểm của công ty khi thiết kế để có thể chọn ra những hình ảnh biểu đạt được ý nghĩa cần thiết, và làm nổi bật được những thông tin quan trọng cần truyền tải. Nhằm mục đích truyền tải nội dung một cách rõ ràng nhất
 
 
2. Success by Design
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-5 Để thiết kế được Brochure người thiết kế phải có khuynh hướng hiện thực hóa những thông điệp và mục tiêu thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng bằng khả năng của mình. Họ phải nắm rõ những ưu, nhược điểm của công ty khi thiết kế để có thể chọn ra những hình ảnh biểu đạt được ý nghĩa cần thiết, và làm nổi bật được những thông tin quan trọng cần truyền tải.
 
 
3. MOB SALONS
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-9 Để thiết kế được Brochure người thiết kế phải có khuynh hướng hiện thực hóa những thông điệp và mục tiêu thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng bằng khả năng của mình. Họ phải nắm rõ những ưu, nhược điểm của công ty khi thiết kế để có thể chọn ra những hình ảnh biểu đạt được ý nghĩa cần thiết, và làm nổi bật được những thông tin quan trọng cần truyền tải.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-10
 
 
4. Interior Company Brochure
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-13 Để thiết kế được Brochure người thiết kế phải có khuynh hướng hiện thực hóa những thông điệp và mục tiêu thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng bằng khả năng của mình. Họ phải nắm rõ những ưu, nhược điểm của công ty khi thiết kế để có thể chọn ra những hình ảnh biểu đạt được ý nghĩa cần thiết, và làm nổi bật được những thông tin quan trọng cần truyền tải.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-14 Để thiết kế được Brochure người thiết kế phải có khuynh hướng hiện thực hóa những thông điệp và mục tiêu thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng bằng khả năng của mình. Họ phải nắm rõ những ưu, nhược điểm của công ty khi thiết kế để có thể chọn ra những hình ảnh biểu đạt được ý nghĩa cần thiết, và làm nổi bật được những thông tin quan trọng cần truyền tải.
 
 
5. 99U behance
 
Brochure cho năm 2014 và những ý tưởng thiết kế hay 1
  
Brochure cho năm 2014 và những ý tưởng thiết kế hay 2
 
 
6. Swiss Brochure
 
Brochure cho năm 2014 và những ý tưởng thiết kế hay 3
 
 
 
7. Universe
 
Brochure cho năm 2014 và những ý tưởng thiết kế hay
 
Brochure cho năm 2014 và những ý tưởng thiết kế hay 6
 
 
8. Architecture Brochure
 
Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-32 Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
 
 
9. Resume Brochure Book for Graphic Designer
 
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-37 Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014-40 Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
 
 
10. Junior Journalist 2014 Brochure
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- (43) Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
 
 
11. Fertilizers Brochure
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- (45) Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
 
 
12. Creative Brochure Design layout
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 46
 
 
13. NIKON D3000
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 48 Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 49 Để có những mẫu Brochure thật sự đẹp, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những mẫu Brochure ấn tượng và tinh tế.
 
 
14.  CKCA Summer
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 52 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 53 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
15. Shoreditch Letting
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 55 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 58 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
16. Taj Villas Brochure
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 60 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 61 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 62 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
17. Shidler College Vietnam
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 64 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 67 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
18. Creative Photography Portfolio Brochure
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 69 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
19. Business brochure
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 70 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 72 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
20. Rolls Tri fold
 
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 74 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 76 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
 
21. Ka Style Car Care brochure
  
21-y-tuong-thiet-ke-brochure-cho-nam-2014- 83 Hãy xem để biết thêm về các mẫu thiết kế Brochure và những xu hướng sáng tạo cho năm 2014, nó sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho bạn trong công việc.
 
Theo DESIGNBOLTS.COM//THU HANG/DESIGNS.VN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Tin liên quan

20 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2014 Bí quyết sử dụng mạng xã hội hiệu quả trong kinh doanh Thiết kế logo – Biểu tượng cho một thương hiệu Thiết kế bao bì của SunFeel độc đáo đến bất ngờ Thiết kế logo nghệ thuật và đặc sắc lấy cảm hứng từ cối xay gió

Công ty Cổ Phần BiDesign

Trụ sở : Số 31, Tổ 2, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng: Số 26, TT21, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 6652 4422 – Hotlile: 0983633906 – email: kinhdoanh@bidesign.vn